servei d’habitatge per a la joventut extutelada

pae (pisos d’autonomia i emancipació)

Des de fa anys la Fundació Natzaret treballa en el suport a la joventut extutelada: joves i al·lotes que en complir la majoria d’edat deixen d’estar sota mesures de protecció. L’objectiu de la Fundació Natzaret és acompanyar aquesta joventut fins al moment que poden assolir la seva plena emancipació. Una de les eines de què disposem és la dels habitatges d’emancipació, on aquestes persones joves poden desenvolupar les seves capacitats per la vida adulta amb l’acompanyament d’un equip educatiu.

Actualment  implementem aquesta feina des del Concert amb el Programa d’Autonomia Personal, de la Direcció General de Menors i Família, de la Conselleria d’Afers Socials del GOIB.

Gestionem cinc habitatges a Palma i Manacor, amb vint-i-cinc places concertades.