servei d’habilitació i teràpia ocupacional

El Servei d’Habilitació i Teràpia Ocupacional està dirigit a persones majors de 16 anys amb discapacitat física o pluridiscapacitats, de tota l’illa de Mallorca. Ofereix un suport formatiu i terapèutic, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima autonomia i inclusió sociolaboral de les persones ateses. Inclou activitats de teràpia ocupacional i d’entrenament en habilitats d’autonomia per a la vida diària, orientació, formació i requalificació per a la inserció sociolaboral, així com activitats per millorar l’oci i els vincles. El suport es fa de forma personalitzada, comptant amb les necessitats i interessos de cada persona.

Aquest servei està concertat amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, dins  del programa PROA: Atenció integral i promoció de l’Autonomia.