programes de suport

portal obert

Portal Obert està dirigit a la joventut extutelada que ha quedat fora dels programes d’emancipació, i que es troba en una situació vulnerable i mancada d’oportunitats.

L’objectiu del projecte és donar eines a aquestes persones joves per a gestionar tràmits propis de la vida adulta, a l’àmbit social, familiar i laboral, dins un entorn segur, sa i afectiu; i intentar cobrir algunes necessitats bàsiques d’urgència (higiene, alimentació, un espai per descansar, netejar roba, etc. )

Portal Obert també té la finalitat de fer suport social i psicològic a la joventut extutelada, comptant amb un equip format per psicòleg@s i treballador@s socials.

insersió i  orientació laboral

El projecte Inserció i orientació laboral fa suport i acompanyament a la joventut  tutelada i extutelada, que per les seves circumstàncies personals i pel seu procés evolutiu, necessiten una supervisió més acurada i intensiva a l’hora d’incorporar-se al món laboral,  i fer front a  la darrera etapa de la seva emancipació, ajudant-los a aconseguir les competències necessàries per a desenvolupar-se correctament dins del món laboral ordinari. El projecte procura a aquests joves un servei d’orientació i inserció laboral, i un taller pràctic, l’Espai Solidari, on adquirir coneixements bàsics referits al món laboral.

educant

Educant és un projecte de teràpia assistida amb animals que proposa, en primer lloc, una sèrie d’activitats per a connectar a la persona usuària, al gos de teràpia i finalment al professional, amb l’objectiu de facilitar l’ajust personal de la usuària, la seva integració social i el procés de socialització.
La finalitat del projecte d’intervenció socioeducativa Educant  és assegurar un ajust personal i social, preparant als menors a enfrontar-se a les activitats de la vida quotidiana i facilitar la seva inclusió social.

La nostra gossa de teràpia és SAMBA, una Golden Retriever de 4 anys.