missió

Promoure l’acolliment i l’educació integral de la infància i joventut per tal de transformar i millorar les seves situacions personals presents i futures. Promoure també el treball per a transformar i millorar la situació de dones víctimes de violència de gènere, així com de persones amb discapacitat i a persones que estiguin a l’abast de rebre el suport de la Fundació

estrenam nova web

visió

Volem que la nostra entitat tengui major repercussió social, assumint nous reptes de futur, per això apostem per l’atenció individual, la qualitat i la professionalitat.

valors

Atenció integral individualitzada. Respecte i dignitat cap a la infància i joventut, implicació i realització personal i professional. Obertura a l’entorn. Adaptar-se a la realitat social.