programes comunitaris

servei d’atenció comunitària

El servei d’atenció comunitària SAC de la Fundació Natzaret és un projecte d’intervenció comunitària que té la finalitat de fomentar la recerca de solucions a dificultats socials que hi ha als barris de Cala Major, Sant Agustí, El Terreno i Santa Catalina/Es Jonquet, ajudant als menors i les seves famílies. Una recerca que es fa des de la participació, col·laboració, convivència, cohesió social, i implicació dels professionals dels serveis socials municipals del CMSS Ponent, tècnics d’altres serveis, veïnats i entitats.

La finalitat de la intervenció comunitària és dur a terme els canvis i accions  necessàries per a millorar la comunitat o barri.

El Servei d’Atenció Comunitària és un servei conveniat amb l’Ajuntament de Palma.

programa caixaproinfància

El Programa de CaixaProinfància , impulsat l’any 2007 per la Fundació la Caixa, treballa per la promoció i el desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social, per a atendre a nins i nines entre 0 i 18 anys i a les seves famílies, amb la finalitat de rompre el cercle de la pobresa que en entorns vulnerables es transmet freqüentment de generació en generació, impulsant tot un conjunt d’accions en clau de procés , de transformació i promovent el desenvolupament d’oportunitats socioeducatives. Per això, administracions públiques, entitats socials i un gran nombre de professionals treballen en xarxa mitjançant taules i comissions d’infància, on l’objectiu és un abordatge integral de les necessitats de les famílies i dels menors.

La Fundació Natzaret des del 2018 actua com Entitat Coordinadora, referent i prestadora del programa CaixaProinfància al territori de Cala Major–El Terreno.