fes una donació

La teva donació finançarà els projectes i serveis que duim a terme a la Fundació Natzaret. Les donacions ens ajuden a complementar el finançament de la nostra tasca.

Dades personals o de l’organització

Quina quantitat vols aportar?

Deduccions fiscals a partir de l'1 de gener de 2020. Les persones físiques que realitzin donacions tindran dret a la deducció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, del 80 % pels primers 150 euros. A partir de 150 euros, la deducció és del 35% o del 40% si en els dos exercicis anteriors s'haguessin realitzat donacions amb dret a deducció a favor de la mateixa entitat. La deducció té un límit del 10% de la base liquidable de l'impost. Les entitats jurídiques tenen una deducció del 35% de la seva aportació segons els límits legals vigents. Les donacions fidelitzades durant un mínim de tres anys, tenen dret a una deducció en l'Impost de Societats del 40%. La subscripció i l'enviament del següent formulari implica l'autorització de l'usuari a favor de FUNDACIÓ NATZARET per al tractament de les seves dades personals i de contacte, els quals queden incorporats en els sistemes d'informació titularitat de FUNDACIÓ NATZARET i la finalitat de la qual és la de poder gestionar i tramitar el seu certificat de donació. Així mateix, sol·licitem el seu consentiment amb la finalitat de mantenir-li constantment informat amb les nostres comunicacions.